top of page
Search

Nonartificiálna hudba vo vokálnej edukácii

Nonartificiálna hudba v súčasnosti zohráva dôležitú úlohu pri hudobnej výchove jednotlivca i spoločnosti. Obsahuje v sebe nevšedný...

Vokálne kurzy

Cieľom kurzov je získať pedagogickú spôsobilosť v oblasti nonartificiálnej hudby na výkon vokálno-pedagogickej činnosti učiteľa spevu na...

Kompetencie absolventa

Po absolvovaní vokálnych kurzov absolventi získajú nasledovné kompetencie: - pozná a vie pomenovať rozdiely v klasickej a...

O projekte: Blog2
bottom of page