top of page
Retro Singer

INFORMÁCIE O KURZOCH

Naše pripravované vokálne kurzy sú bezplatné a boli podporené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu v rámci projektu KEGA 040UKF-4/2017. Ubytovanie a stravu si počas kurzov hradí každý účastník sám. U aktívnych účastníkov je nutné si pripraviť  jednu (môže byť aj viac) pieseň k všetkým žánrom (jazz, muzikál, šansón). Pripravený hudobný podklad je vítaný (MP3, CD, USB...).

Informácie a prihláška: About
bottom of page