top of page
Microphone

HARMONOGRAM VOKÁLNYCH KURZOV

Harmonogram vokálnych kurzov: CV

23. OKTÓBER

10:00 - 12:00 kolektívny workschop jazzového spevu
13:00 - 17:00 individuálne hodiny

Doobeda budú prebiehať otvorené hodiny v oblasti jazzového spevu s úvodnou prednáškou Boglárky Babiczki a následne bude nasledovať práca s prihlásenými aktívnymi záujemcami kurzu. V poobedňajších hodinách budú prebiehať individuálne hodiny s jednotlivými lektormi podľa záujmu prihlásených  aktívnych účastníkov (jazz, muzikál, šansón) a podľa organizačným tímom pripraveného rozvrhu (ten bude pripravený v aktuálny deň).

24. OKTÓBER

10:00 - 12:00 kolektívny workshop muzikálového spevu
13:00 - 17:00 individuálne hodiny

Doobeda budú prebiehať otvorené hodiny v oblasti muzikálového spevu s úvodnou prednáškou Jána Hyžu a následne bude nasledovať práca s prihlásenými aktívnymi záujemcami kurzu. V poobedňajších hodinách budú prebiehať individuálne hodiny s jednotlivými lektormi podľa záujmu prihlásených  aktívnych účastníkov (jazz, muzikál, šansón) a podľa organizačným tímom pripraveného rozvrhu (ten bude pripravený v aktuálny deň).

25. OKTÓBER

10:00 - 12:00 kolektívny workshop šansónu
13:00 - 17:00 individuálne hodiny

Doobeda budú prebiehať otvorené hodiny v oblasti šansónu s úvodnou prednáškou Aleny Čermákovej a následne bude nasledovať práca s prihlásenými aktívnymi záujemcami kurzu. V poobedňajších hodinách budú prebiehať individuálne hodiny s jednotlivými lektormi podľa záujmu prihlásených  aktívnych účastníkov (jazz, muzikál, šansón) a podľa organizačným tímom pripraveného rozvrhu (ten bude pripravený v aktuálny deň).

26. OKTÓBER

Celoslovenská súťaž BlueNote 2018

BlueNote je celoslovenská spevácka súťaž v oblasti nonartificiálnej hudby, ktorá zahŕňa jazzový alebo šansónový, muzikálový a popový spev.
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti univerzít a vysokých škôl na Slovensku, predovšetkým študenti fakúlt pedagogického smeru s hudobným zameraním vo veku od 18 do 28 rokov.
Súťaž je jednokolová.
Trojčlenná odborná porota súťaže v tomto ročníku pozostáva z lektorov vokálnych kurzov.

bottom of page